Využívá společnost Cetelem registr dlužníků?

Nebankovní společnosti jsou velice často spojeny s tím, že mají mnohem výhodněji nastavené půjčky, než třeba banky. A to jak s ohledem na dostupné částky, tak třeba i s ohledem na to, jak probíhá samotná žádost, popřípadě také vyřízení. U většiny z nich je to spojeno s tím, že v rámci žádosti nenahlížejí do bankovních, ani nebankovních registrů. Nabízí se tak otázka, zda Cetelem registr dlužníků využívá, nebo nikoliv. Pojďme si na ni odpovědět.

Odpověď zní, že ano

Pokud na otázku odpovíme přímo, je třeba říci, že Cetelem registr dlužníků skutečně využívá. A to z toho důvodu, aby zjistil informace o svých klientech. Nutno ale dodat, že to nemusí být vždy pravidlem, protože záleží vždy na individuální situaci a na individuálním posouzení. Jsou totiž i jiné mechanismy ověřování daného klienta a právě registry jsou jedním z mnoha.

U někoho tedy mohou hrát roli, u někoho téměř žádnou, a u dalšího se do nich společnost ani nepodívá. Nelze ji tedy srovnávat s bankami, kde figurování v registrech často zamezí v samotném schválení.

Jaký využívá Cetelem registr dlužníků?

Když už víme, že registry mohou být na hodnocení klientské situace použity, je také dobré vědět, které to jsou konkrétně. Rozhodně nebude žádným překvapením, že se jedná o ty největší, které v současné době existují. Máme-li být konkrétní, jedná se o tyto:

Proč je do registrů nahlíženo?

V souvislosti s tím se samozřejmě nabízí otázka, proč je vlastně do registrů nahlíženo. Ideální je v tomto směru použít vyjádření samotné nebankovní společnosti, která v souvislosti s tím na svém webu píše toto: „Předtím, než klientovi poskytneme jakýkoli finanční produkt, je potřeba, abychom co nejlépe znali jeho aktuální situaci i celkovou finanční historii.“ Důležité je tedy vědět, že nahlížení do takových registrů nemusí být vždy na škodu, jelikož posuzovány jsou jak negativní informace, tak jsou samozřejmě posuzovány také informace pozitivní. A ty nám jako klientům mohou získání peněz výrazným způsobem ulehčit.

Přečtěte si:  Půjčky Plzeň

V zájmu odpovědného půjčování

Důvodem není jenom to, aby se společnost Cetelem bránila před nepoctivými klienty. Druhým důvodem je také to, že je sama zapojena do kodexu odpovědného půjčování. Pokud tedy Cetelem registr dlužníků prohlíží, je to logicky spojeno také s tím, že se snaží ochránit klienty před mnoha budoucími problémy. A to v souvislosti se situacemi, kdy by získali půjčku, kterou by nebyli schopni splatit.

Jak jsme ale už zmínili na samotném začátku, nahlížení do registrů je řešeno velmi individuálně a případný negativní záznam se bere v potaz hlavně ve chvíli, kdy jich zde je několik a je zde jasný znak toho, že se jedná o problémového klienta.