Jaká je Tutovka?

Profi Credit zná už kdekdo. K jeho nejnovějším produktům patří úvěr Tutovka ve výši 4 999 korun, který se dá vyřídit velice snadno a rychle a má vysokou schvalovatelnost, což je dáno i tím, že zde není potřeba dokládat potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů. Zkrátka naprosto diskrétní malá výpůjčka na nečekané výdaje.

Výše úvěru je standardně dána částkou 4 999 Kč. Potřebujete-li více peněz, vyberte si jiný z produktů společnosti. Tutovka je úvěr bez poplatku za vyřízení, jeho splatnost je 12 měsíců, přičemž se splácí v pravidelných měsíčních splátkách v konstantní výši. Výplata finanční hotovosti i splácení úvěru probíhají vždy bezhotovostním převodem skrze bankovní účet klienta. Zajištěním úvěru je vlastní směnka klienta, kterou je třeba podepsat při uzavření smlouvy.

Pro koho je úvěr vhodný?

Cílovou skupinou úvěru Tutovka jsou zaměstnanci, důchodci, ženy na mateřské dovolené… Zkrátka lidé s pravidelným, byť nijak ohromujícím, příjmem, ze kterého si mohou dovolit splácet. Mějte to na paměti, přestože po vás Profi Credit v případě tohoto úvěru nebude požadovat potvrzení o výši příjmů. Úvěr může být poskytnut komukoliv, kdo již dosáhl 18 let věku, horní věková hranice není stanovena, avšak u žadatelů nad 70 let je vyžadován ručitel. Rozhodně však musíte mít trvalý pobyt na území České republiky.

Přečtěte si:  Do banky i pro malou půjčku

Jaké potřebujete doklady?

Pro schválení úvěru Tutovka si na schůzku s pracovníkem společnosti Profi Credit rozhodně nezapomeňte přinést kopii svého občanského průkazu, kopii řidičského průkazu nebo pasu, čestné prohlášení o svých příjmech a pokud jej potřebujete – i kopie dokladů a čestné prohlášení ručitele. U důchodců se dokládá dále kopie důchodového výměru nebo ústřižek aktuální složenky. Chcete-li, můžete svou žadatelskou pozici posílit i doložením dalších dokumentů dokladujících vaše příjmy, např. sociální dávky nebo výživné.